سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصوره بختیاری فایندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
وجیهه حکیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

ایجاد هماهنگی بین عملکرد دانشگاهها و نیازهای بازار کار از جمله مسائل مهم در نظام آموزش عالی است. کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطرابهای اجتماعی و بهرهوری از منابع ملی می شود. با توجه به اینکه کارآفرینی در سطح مدارس و دانشکدهها قابل آموزش است و دانشگاهها نقش مهمی در پرورش مهارتهای کارآفرینی در دانشجویان دارند، در این مقاله به بررسی ضرورت کارآفرینی، مهارتهای کارآفرینی و ویژگیهای کارآفرین و همچنین نقش آموزش عالی در توسعهی آن پرداخته میشود.