سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی.

چکیده:

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و تشخیص فرصت ها و استفاده از منابع جهت پیاده کردن ایده ها در شکل سازمان ها ومخاطرات برنامه ریزی شده یاد می شود. از طرفی سازمان های کارآفرین برای توسعه کارآفرینی به الزامات خاصی از جمله نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و نوآوری در سازمان و ایجاد فضای خلاق در سازمان یا به طور کلی خلاقیت سازمانی نیاز پیدا می کنند. در مقاله حاضر به مفهوم خلاقیت و عوامل موثر بر آن و همچنین مقوله نوآوری وکارآفرینی سازمانی می پردازیم و با ارائه مدلی ارتباط بینخلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانیرا مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد