سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا جویبار – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

حرکت سریع کشورهابه سوی جامعه اطلاعاتی موجب رشد ورسیع سیستم ها و سرویسهای اطلاعاتی و بوجود آمدن نوع جدیدی از سازمان با عنوان سازمانهای مجازی که سازمانهایی مبتنی براطلاعات هستند شده است با توجه به نقش اطلاعات به عنوان کالای با ارزش دراین سازمان ها و وجود خطرات و تهدیدات امنیتی که درمحیط مجازی و به واسطه ی اتصال به اینترنتبه وجود می آیند لزوم حفاظت از این اطلاعات ضروری به نظر می رسد برای دستیابی به این هدف هرسازمان بسته به سطح اطلاعات خود نیازمند طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد تا ازاین طریق بتواند تهدیداتی که سازمان درمعرض آن قرار دارد را شناسایی و مدیریت کند سرمایه های اطلاعاتی خود را در برابر این تجاوزات حفاظت نماید و امنیت اطلاعات سازمان را بطور پیوسته بهبود بخشد دراین مقاله ضمن تعریف سازمان مجازی و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بررسی مزایا و معایب هرکدام امنیت درسازمان مجازی ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و راهکارهایی جهت بهبود پیاده سازی آن درسازمانهای مجازی بررسی شده است.