سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی قناد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه فردوسی مشهد
ستار قرین نشتیفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صورتهای مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای انعکاس وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه آن از اهمیت بالایی برخوردار است. استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای تهیه صورت های مالی و عامل تعیین کننده ارقام مندرج در گزارش های مالی، نقش مهمی در فرآیند توزیع ثروت ایفا می کند. با گسترش تجارت جهانی، نقش و اهمیت آن در اقتصاد کشورها افزایش یافته و کشورها پیوسته سعی در فراهم ساختن شرایط و ایجاد زمینه مساعد برای بهره مندی از منافع بسیار آن داشته انه اند. استانداردهایبین المللی گزارشگری مالی بستری برای همسان سازی رویه های حسابداری مورد استفاده در سطح بین الملل می باشد که پذیرش آن توسط مجامع حرفه ای دنیا، افزایش قابلیت مقایسه شرکتها درسطح بین المللی، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، صرفه جویی در زمان، هزینه و آموزش را به همراه خواهد داشت، علاوه برآن لزوم آن باتوجه به نیاز کشورها به جذب سرمایه گذار خارجی و فراهم آوری امکان استفاده از فناوری هایی چون زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL احساس می شود. برخورد احساسی ما در خصوص اصطلاحات حسابداری بومی، محلی و حتی ملی نبایستی موجب جلوگیری از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شود؛ ماتوانایی مشارکت و ارائه دیدگاه های خود در مجامع جهانی راداریم و می توان با مشارکت و حضور در مجامع بین المللی نظرات خود را که همراه و نشأت گرفته از باورها و ارزش های فرهنگی ماست، به جهانیان ارائه کنیم.