سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن اصالت – مدیرواحد طرح و برنامه شرکت رضوان گسترشرق مشهد
صادق احمدزاده – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت رضوان گسترشرق مشهد

چکیده:

با توجه به اینکه قسمت اعظمی از درآمدهای کشور ایران وابسته به صادرات نفت بوده و قیمت نفت نیز هرروز دستخوش تغییرات گوناگونی می باشدو همین موضوع بعضا باعث بروز مشکلات اقتصادی درکشور گردیده و با توجه به پشت سرگذاشتن جنگ تحمیلی و متعاقب آن تخریب بخش اعظمی از زیرساختهای اقتصادی شهرسازی و … با عنایت به اینکه بازسازی آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و به موازات آن بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری نیز نیاز به بودجه های کلان عمرانی دارد که این موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دولت را درزمینه عمرانی با مشکلاتی مواجه نموده است تمایل دولت درزمینه فعالیت های عمرانی از یک سو و گستردگی و پراکندگی طرح ها از سوی دیگر ضعف درتامین منابع مالی را مشهود ساخته است لذا با یک نگاه علمی و کارشناسانه می توان به این نتیجه رسید که ورود سرمایه گذاران خارجی و داخلی جهت انجام فعالیت های عمرانی خصوصا در بخش مسکن و بازسازی بافت های فرسوده شهری امری ضروری مهم می نماید که باید نگاه ویژه ای به این مهم داشت بدیهی است که برای ترغیب سرمایه گذاران جهت ورود به عرصه فعالیت های عمرانی کشور باید مشوق ها امتیازات و معافیت هایی را برای آنان قائل شد که این موضوعات یکی از محورهای اصلی مورد بحث این مقاله می باشد.