سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد طرفدارحق – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله ضمن بررسی تحلیلی تاریخچه بکارگیری انواع هادیهای تمام آلومینیوم الیاژی All Aluminium Alloy Conductors (AAAC) دردنیا و ایرن وضعیت فعلی بکارگیری این هادیها را درشبکه های توزیع کشور از دیدگاه تولید کنندگان و شرکت های توزیع ارایه مینماید همچنین ضرورت ها و موانع موجود جهت گسترش استفاده ازهادیهای مذکور ارایه میشود پتانسیل تولید هادیهای AAAC و انواع آنها مطرح گردیده و زمینههای قابل بکارگیری هادیهای AAAC درشبکه های توزیع ارایه میگردد نحوه تعیین هادیهای معادل ACSR 0 AAAC با استفاده از نرم افزار ویژه ای که تهیه گردیده است ارایه شده و روش مذکور درمورد چنند هادی رایج بکاربرده شده و نهایتا نتایج تحلیل های فنی و اقتصادی ذکر گردیده است.