سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا فزونی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ش
غلامحسین زمانی – استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

تغییر اقلیم به عنوان یکی از خطرهای جدی است که توسعه پایدار را در ابعاد مختلف زیست محیطی، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی، منابع طبیعی و ساختارهای زیربنایی تهدید می‌کند. از این رو، انجام پژوهش های مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هر چه بیشتر جهت مقابله و کاهش هزینه های خسارت بار ناشی از این تغییر بسیار ضروری می‌باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر بر آن بوده است تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نکات لازم در پژوهش های تغییر اقلیم در کشاورزی کشورهای در حال توسعه پرداخته و بر این اساس راهکارهایی برای انجام مطالعات بهینه تغییر اقلیم در این کشورها پیشنهاد گردیده است. یافته ها نشان می دهد که در تصمیم گیری چند بعدی در مورد تغییر اقلیم، توجه به نقش کشورهای در حال توسعه جایگاه مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارد زیرا؛ این کشورها آسیب پذیری بیشتری نسبت به این پدیده دارند و مهمتر این که دخالت دادن دیدگاه های افراد محلی در مواجهه با تغییرات اقلیم، به ویژه در بخش کشاورزی برای سازش بهینه با این پدیده بسیار ضروری است.