سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین عارف – کارشناسی ارشد آبشناسی، کارشناس منابع آب مهندسین مشاور مهاب

چکیده:

همزمان با گسترش مباحث مدیریت تقاضا و افزایش بهره وری آب، انتقال آب بین حوضه ای ابزار کارآمدی در رفع مشکلات کشاورزی و نیاز شهری که لازمه رشد و توسعه کشور در سالهای آتی است، می باشد. در عین حال، لزوم نگرش جامع به مدیریت منابع آب و رعایت دقیق معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و عدالتی برای حفظ و توسعه پایدار منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و طرحهای آتی باید در قالب این معیارها به کمک برنامه ریزی و مهندسی سیستم، بهینه و انتخاب گردند. طرح مورد بحث در این مقاله با توجه به عوامل مختلفی چون اثرات اقلیمی و کمبود منابع آب در محدوده طرح، لازم و ضرورت است که به منظور تامین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر صورت گیرد.