سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسین هاونگی – مدرس دانشگاه بیرجند

چکیده:

تلقی ما از خاطرات دوران هشت ساله دفاع مقدس به بستر و مظهر گاهی مربوط می شود که معتقدیم فرزندان ایران اسلامی در طول ۲۹۰۰ ورز مبارزه با دشمن سرتاپامسلح بهواسطه ی رشادتهای تجلی بخش دینی که برمبنای اتکال به خدا و رهبری قوی امام خمینی ره مبتکر حوادث و لحظه های بیاد ماندنی شدندکه از هر بعد قابل ستایش است و به گواه تاریخ زمانه به غیر از مبارزات مسلمانات صدراسلامی درهیچ برهه ای همانند آن را تجربه نکرده است پس ضروری است جهت معرفی این پیوندهای رفتار ایمانی و تجلی بخشیدن به مضامین عرفانی و تربیتی تمام خاطره ها و ناگفته های تولد یافته دفاع مقدس جمع آوری و بصورت اصولی و براساس منطق علمی و تبیین ساختار تدوین محتوا مکتوب گردد برایان ساسا معمولا ویژگیهای مهم در مکتوب کردن خاطرات دفاع مقدس بهترتیب عبارت از: صمیمت زبان، صداقت در بیان، برجستگی، هدفدار بودن و آموزنده بودن می باشند.