سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام رحیم لو – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی هریس (تبریز)
امید حسین اسکندانی – دکتری معماری، عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ، نقش آموزش کودکان پررنگ تر شده ، و یکی از شاخص ترین آنها ، فراهم آوردن بستری ، برای آماده نمودن کودکان ، در شرایط زندگی در آینده است. یادگیری در سنین کودکی ، بهره وری بیشتری دارد و آن بدلیل ذهن باز کودک برای یادگیری است . و می تواند ذهن کودک را برای دریافت فناوری های آینده آماده کند. نیاز به آموزش دیجیتالی ، برای تمامی سنین ، خصوصا کودکان به شدت احساس می شود. چرا که این روند بیش از همه در مدارس و دانشگاه ها رو به رشد می باشد. بی توجهی کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه ، به مسئله ی کاهش شکاف های دیجیتالی، ممکن است آنها را با عواقب خطرناک و غیر قابل جبرانی مواجه کند. از سویی دیگر یکی از عوامل بازدارنده کودکان در رفتن به مهد کودک ، عامل اضطراب و نگرانی میباشد. در این سن ، کودک احساس می کند که از خانواده دور افتاده و به نوعی احساس نا امنی در او بوجود می آید . آوردن مهد کودک به خانه ، بصورت مجازی، می تواند تا حدی برای رفع اضطراب کودکان ، برای رفتن به مهد یا حتی مدرسه ، مفید باشد . در این مقاله سعی می شود با توجه به اهمیت آموزش فن آوری های نوین از دوران کودکی ، مهد کودک های مجازی معرفی و ضرورت و نیاز آنها ، مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیها و جذابیتهای منحصر به فرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را شناسانده و از قدرت خارق العاده آن در جهت نیل به اهداف آموزش کودکان استفاده گردد.