سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد داستانپور – رئیس موسسه آموزش عالی کرمان
آیدا طیبیان – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
علی مهرابی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر و مدرسموسسه آموزش عالی کرمان
حامد عامری – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی

چکیده:

زمین شناسی علمی است که مطالعه و شناختآن موجب تقویت خداشناسی و بهره برداری صحیح از منابع خدادادی خواهد بود. مطالعه وبررسی زمین شناسی اصول برنامه ریزی صحیح اقتصادی، عمرانی و توسعه پایدار است. هیچ یکاز طرح های کلان بدون توجه به اطلاعات زمین شناسی موفق نخواهد بود. علوم زمین در رشته های مختلفاز جمله: فعالیتهای عمرانی، معادن، آبهای زیرزمینی، اکتشافات هیدروکربور و سایر سوختهای فسیلی، سدسازی، راه سازی و دیگر علوم کاربردی نقشاصلی را ایفا می نماید.