سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهنا واحد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
سحر طوفان – استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

در هیچ یک از شهرها موزه ای موسوم به «موزه مشاهیر» طراحی و ساخته نشده است ولی برخی از خانه های شخصی نویسندگان و شعرا، به عنوان موزه ادبی تلقی شده و در معرض بازدید علاقه مندان قرارگرفته است؛ نظیر خانه استاد شهریار، تحت عنوان «موزه ادبی شهریار». همچنین برخی از مزارستان ها که در آنها جمعی از شاعران، نویسندگان و مشاهیر علمی، ادبی و سیاسی مدفونند؛ همچون مزارستان ظهیرالدوله در تهران و مزارستانهای طوبی و سیدحمزه در تبریز. مزارستان طوبی و سیدحمزه در تبریز به ترتیب «پارک مفاخر» و «مقبره الشعرا» نام گذاری شدهاند. ممکن است به باور عموم این امکنه، جای خالی «موزه مشاهیر آذربایجان» را پر کند ولی در میان اهل فن و متخصصان مربوط، همچنان جای خالی طراحی موزه فوق الذکر به قوت خود خالی است. نگارندگان در این مقاله کوشیده اند که ضمن نگاه به انواع موزه، جای خالی موزه مشاهیر و ضرورت طراحی آن را در شهرهای مختلف بازنمایند.