مقاله ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۲۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله سرمایه فکری
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه سازمانی
مقاله سرمایه رابطه ای
مقاله سنجش سرمایه فکری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در سال های اخیر منابع مزیت رقابتی از سرمایه های ملموس و سخت به دارایی های غیر ملموس و نرم مانند دانش و سرمایه فکری تغییر داده است. به دلیل اهمیت سرمایه فکری و ارزیابی آن در نظام های آموزش عالی، دست اندرکاران امر آموزش عالی به شناخت مولفه های سرمایه فکری و نحوه سنجش آن نیاز دارند.
هدف: شناسایی مولفه های سرمایه فکری به مدیران نظام آموزش عالی و به ویژه دانشگاه ها کمک می کند تا با شناخت حاصل از آن، به نحو مطلوب و موثری سرمایه های فکری را مورد سنجش قرار داده و به دنبال آن فرایند مدیریت سرمایه های فکری را بهبود بخشند. این تحقیق تلاش می کند تا با بررسی شیوه های سنجش سرمایه فکری، مدلی مطلوب و کاربردی برای سنجش سرمایه فکری بر اساس سه عنصر سرمایه های انسانی، سازمانی و رابطه ای و شاخص های سنجش هر کدام از این سرمایه ها ارائه نماید.
روش: این پژوهش به روش فراتحلیل مدل ها و شیوه های موجود سنجش سرمایه فکری را از دیدگاه نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار می دهد و به ارائه مدلی می پردازد که قابلیت کاربرد بیشتری در نظام آموزش عالی دارد.
یافته ها: مدل های و شیوه های مختلفی برای سنجش سرمایه فکری وجود دارد که هر کدام دربردارنده نقاط قوت و ضعف هستند. مدل مناسب سنجش باید مبتنی بر اهداف، مأموریت ها و استراتژی های موسسات آموزش عالی طراحی و تدوین گردد.
نتیجه گیری: به منظور دست یابی به تولید علم نافذ و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ضرورت سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی در عصر اقتصاد دانش بنیان بر کسی پوشیده نیست و این امر نیازمند تدوین شاخص های و معیارهای مناسب با اهداف و ماموریت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.