مقاله ضرورت شناسایی و سنجش «دستاوردهای یادگیری» در آموزش علوم پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: ضرورت شناسایی و سنجش «دستاوردهای یادگیری» در آموزش علوم پزشکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشکی
مقاله دستاوردهای یادگیری
مقاله سنجش دستاوردها
مقاله کیفیت آموزش و یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی افراشته مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غروری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی‌ یکتا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دستاوردهای یادگیری به عنوان آنچه دانشجویان در پایان دوره آموزش کسب می کنند تعریف می شود. رویکرد آموزشی دستاورد محور با تمرکز بر تعیین، تعریف و سنجش دستاوردهای یادگیری یکی از ابزارهای مهم، رایج و رو به رشد در اصلاح و ارتقای کیفیت یادگیری در نظام های آموزش پزشکی بیش تر کشور های پیشرفته دنیا است. نظر به اهمیت این رویکرد آموزشی، مقاله حاضر در نظر دارد به معرفی آن در آموزش علوم پزشکی ایران بپردازد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع مروری است که با جستجوی منابع کتابخانه ای و بانک های اطلاعاتی نظیر Science Direct، sagepub، proquest، emerald، pubmed، google Scholar و magiran با استفاده از کلمات کلیدی آموزش علوم پزشکی، آموزش دستاورد محور، سنجش دستاوردهای یادگیری و آموزش مبتنی بر شایستگی انجام و در نهایت شامل ۷ کتاب و ۴۲ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳ شد.
نتایج: دستاوردهای یادگیری مفهوم یادگیری اصیل را مورد نظر قرار داده و آن را به عملکرد و قابلیت های حرفه ای، یادگیری مداوم و پیشرفت و موفقیت در زندگی علمی و شخصی ارتباط می دهد. رویکرد آموزشی دستاورد محور تفاوت های مهمی با رویکردهای سنتی آموزش و یادگیری دارد. دانشجویان در این رویکرد به طور فعال در فرایند آموزش و یادگیری حضور دارند و متمرکز بر دستاوردهای از پیش تعیین شده هستند.
نتیجه گیری: با شناخت بیش تر و استفاده از دستاوردهای یادگیری در امر آموزش، برنامه ریزی درسی و مهم تر از همه سنجش کیفیت یادگیری و قابلیت های دانش آموختگی می توان گام بلندی در زمینه ارتقا و تضمین کیفیت آموزش علوم پزشکی برداشت.