مقاله ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ نگاری مدرن عصر پهلوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای سیاسی معاصر از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ نگاری مدرن عصر پهلوی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطیت
مقاله عتبات عالیات
مقاله تاریخ سیاسی
مقاله تاریخ نگاری مدرن
مقاله رسائل و مطبوعات سیاسی
مقاله اندیشه سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصر مشروطیت از مقاطع مهم تاریخ سیاسی و فکری ایرانیان است، همچنین به نظر می رسد به علت رهبری مذهبی و سیاسی مراجع شیعه در نجف، این زمان برای عراق و حتی حوزه عثمانی نیز مباحث و مسائل مهمی را برای تحقیق و پژوهش در بر دارد، اما با دقت و سیر در اسناد و مدارک و رسائل و مطبوعات مشروطه اول و مشروطه دوم که دهه اول مشروطه را شامل می شود، در می یابیم که سطح تحلیل و نگاه و دغدغه ها و اولویت های مطرح شده در متون دست اول با آن چه بعدها به نام مشروطه و ترسیم روند آن نوشته شده و گفته شده است، تفاوت اساسی دارد.
این مقاله، با معرفی گوشه ای از این آثار و مقایسه آن با برخی تاریخ نگاری های مدرن مشروطه، درصدد است به قسمتی از این تحریف ها بپردازد. نقد این ناراستی ها می تواند به نوعی اصول شناخت تاریخ سیاسی ایران را در ابعاد گوناگون برای ما بازگو کند. به نظر می رسد هر چه از عمر مشروطیت ایران می گذرد و از طرف دیگر هر چه مباحث عمیق تری در انقلاب اسلامی معاصر پیش می آید، می توانیم با مقایسه جریان شناسی و اندیشه این دو حلقه تاریخی به شناخت بهتری از تاریخ سیاسی ایران دست یابیم.