سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب تقی خانی – سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
علی محمدی انور –
گودرز گودرزنیا –

چکیده:

مشارکت همگانی یکی از اهداف توسعه پایدار جوامع می باشد که در آن ارتقا سطح زندگی افراد جامعه در اولویت برنامه های تصمیم سازان قرار دارد مقوله مدیریت بحران زلزله نیز با توجه به اینکه در برگیرنده طیف وسیعی از جامعه تحت تاثیر می گردد و خواه ناخواه برسلامت امنیت و رفاه آنها اثر گذار است از این قاعده مستثنی نمی باشد لذا تشکیل گروههای مردمی آموزش و سازماندهی ایشان جهت واکنش موثر در زمان وقوع زلزله و انجام رفتار مناسب جمعی بعد از آن می تواند تا حدود زیادی از خسارات و صدمات احتمالی جلوگیری به عمل آورد دراین میان سازماندهی این گروه ها نقش موثرتری نسبت به آموزش صرف ایشان ایفا می نماید زیرا در صورت مقابله گروهی مناسب و موثر است که می توان به اهداف بالا نائل آمد و آموزش صرف افراد باعث می شود که در مواجهه با حوادث تداخل وظایف و ناهماهنگی ایجاد شود و در نتیجه در کمک رسانی به دیگران اختلال پیش می آید.