سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام شمالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خر
سید ناصر سعیدی – استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرم
مجید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خر
فاروق رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خر

چکیده:

امروزه بنادر بهعنوان دروازه های ورودی و خروجی هرکشور محسوب می شود و عملکرد مناسب و کارایی بالای آنها می تواند درشکوفایی اقتصادی کشور نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد یکی از فاکتورهای مهم درارزیابی بنادر زمان رسوب کالا و کانتینر درپایانه های کانتینری است زمانی که کالا و کانتینر دریک پایانهسپری می کند تا از گمرک ترخیص شود می تواند نشان دهنده سطح کارایی و بهره وری ان بندر و گمرک باشد بندرشهیدرجایی نیز به عنوان بزرگترین ترمینال کانتینر کشور که بیشترین حجم عملیات کانتینری کشور درآن تخلیه و بارگیری می شود نقش حیاتی و بسزایی در اقتصاد و تجارت کشور ایفا می نماید برخوردار از موقعیت جغرافیایی منحصربفرد دسترسی به آبهای ازاد بین المللی از طریق خلیج فارس اتصال به شبکه بین المللی جاده ای و ریلی نزدیکی به مناطق آزاد کیش قشم و بنادر منطقه خلیج فارس و بهره گیری از تاسیسات و تجهیزات مدرن مجتمع بندری شهیدرجایی را تبدیل به یک مکان منحصربفرد و استراتژیک نموده است لذا هدف ازاین مقاله نیز بررسی متوسط زمان رسوب کانتینر دربندرشهیدرجایی و ارایه راهکارهای لازم جهت مرتفع ساختن این مساله با رویکرد تمرکز برحمل و نقل ریلی و عملیاتی کردن بنادرخشک به عنوان زنجیره تامین درحمل و نقل پسکرانه ای می باشد.