مقاله ضرورت خلوت و صحبت در سلوک عرفانی از دیدگاه مولوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: ضرورت خلوت و صحبت در سلوک عرفانی از دیدگاه مولوی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلوت
مقاله صحبت
مقاله سلوک عرفانی
مقاله مثنوی
مقاله مولوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی جوکندان کرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این نوشتار نقش و تاثیر «خلوت و صحبت» در سلوک عرفانی از نگاه عارفان صاحبدل و بویژه مولوی مورد بررسی قرار گرفته، و همچنین به این سوال اساسی پاسخ داده شده است که در مسیر تعالی انسان، کدامیک از اولویت بیشتری برخوردارند؟. روش تحقیق کتابخانه ای و منابع مورد نظر، متون عرفانی و بخصوص مثنوی مولوی است. نتیجه حاصل بیانگر این است که خلوت و صحبت از لوازم ضروری سلوک عرفانی به شمار می روند؛ چرا که خلوت نشینی سبب جوشش حکمت و فرزانگی از قلب و جاری شدن آن بر زبان، رفع حجاب سالک، فراغت فکر و ذکر و دوری از بدان و صفات نکوهیده می گردد و صحبت نیکان با تقویت اخلاق پسندیده و تزکیه نفس، کشف اسرار و دقایق هستی، بهره مندی از انوار قدسی مردان کامل و پیران طریقت، آدمی را به سرعت در مراتب کمال سوق داده و به مدارج عالی می رساند؛ و در مقام ترجیح، مولوی صحبت را چنانکه با صالحان باشد بر خلوت ارجح شمرده است.