سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پلایای گاوخونی که درسال ۱۳۲۸ به عنوان تالاب جهانی مطرح شده است و شرایط خاص جغرافیایی طبیعی و زیست محیطی آن را به عنوان نادرترین و کمیاب ترین تالابهای کره زمین قرار داده بود امروزه به چاله ای خشک تبدیل شده است که علاوه براز دست دادن نقش خود به کانونی برای تخریب محیط زیست اطراف خود نیز تبدیل شده است گاوخونی از گذشته پایان وورم III تابحال دارای اقلیمی خشک با تبخیر بیش از بارش بوده است و آبهای ۶حوضه آبریز بافق شرقی از جهت شرق سه گنبد و ایزد خواست از جنوب ملاجرد و قمشه از غ رب و حوضه جنوبی زاینده رود از سمت شمال را زهکشی شده است این درحالی است که اکنون پوشیده از بسترهای نمکی آهکی و گچی می ب اشد که مساحت آن سالانه افزایش می یابد دراین پژ<هش از نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ داده های راداری ASTER تصاویر باندهای انعکاسی و حرارتی از ماهواره ای ETM+ نقشه کاربری زمین و مشاهدات میدانی استفده شده است هدف از پژوهش مطالعه کاهش توان طبیعی حوضه گاوخونی است.