سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته حقیقی – کارشناس پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اصلاح و تغییر طراحی فضای سبز یک اقدام حفاظتی مهم جهت مدیریت منابع آب شهری محسوب می گردد با افزایش جمعیت انتظار می رود تقاضای آب شهری به ویژه در توسعه و نگهداری فضای سبز افزایش می یابد از آنجا که رشد تقاضا برای آب چالشهای اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال دارد اکنون بسیاری از مدیران بخش آب بمنظور کنترل بهره وری از آب در فضاهای شهری مطالعاتی را به منظور شناخت ابزارهای کلیدی حفاظت آب و تخمین نیاز آبی چمن به انجام رسانده اند تلاشهای اخیر به دنبال بهبود بازدهی آبیاری و جایگزین نمودن برخی از انواع چمن با گیاهان با نیاز آبی کمتر در جهت کاهش مصرف آب در فضای سبز شهری بوده است دراین بررسی از معادله پنمن – مونتیس برای برآورد مقادیر نیاز آبی چمن د رشهر تهران استفاده گردید با توجه به بالا بودن نیاز ابی چمن و اینکه نیاز آبی اغلب گیاهان کمتر از نیاز آبی چمن است بنابراین ضرورت توجه به جایگزینی چمن در تهران با سایر گیاهان زینتی و درختچه ها احساس می شود.