سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین آقائی نژاد – شرکت توزیع نیروی برق گلستان
نبی کبیر –

چکیده:

به منظور ایجادسازوکارهای لازم درجهت کاهش تلفات درشبکه و ارایه خدمات مطلوب به مشتریان دراین مقاله سعی گردیده است که ابتدا مشکلات پیمانکاران دراجرای پروژه ها ازطریق مشاوره مورد کنکاش قرارگیرد و سپس در جهت رفع آن و توسعه و ارتقا پیشنهاداتی ارایه گردد که درصورت موفقیت یک پیمانکار درتسریع اجرای پروژه با کیفیت مطلوب مطمئنا جذب اعتبار قرار داد ها به سرعت انجام میپذیرد و قبل ازتابستان هرسال تاسیسات مورد نیاز شرکت درشبکه نصب می گردد که باعث کاهش تلفات و افزایش رضایت مشتریان میگردد درحقیقتمی توان گفت که با توسعهو ارتقا پیمانکاران میتوان نسبت به بالا بردن کیفیت و رضایتمندی مشتریان که از مهمترین شاخصهای سنجش کارآمدی و ارتقا و توسعه میباشد گامی بلند درجهت رسیدن به آرمان ها برداشت به همین جهت دردهه اخیر وجود پیمانکاران و سازماندهی آن ازضروریات توجه به این موضوع می باشد که باید به آن رسیدگی کرد.