سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام نجفی سوادرودباری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
محمدرضا حسین پور – دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه شریف (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر

چکیده:

در این مقاله به ضرورت توسعه نیروگاه بیوگازسوز در استان البرز (شهر کرج) پرداخته شده است . در ابتدا منابع موجود زیست توده در این استان مورد بررسی قرار گرفته است که در این بخش به میزان زباله های شهری ، میزان فضولات دامی ناشی از ۴۳۰ واحد گاوداری و همچنین ضایعات صنایع مورد بررسی واقع شد . سپس مروری بر کارهایی که در گذشته و هم اکنون در حال اجراست اعم از بازیافت ، هاضم بیهوازی ، نیروگاههای زباله سوز و لندفیل مهندسی مورد بررسی واقع شد و در نهایت نیز به پتانسیل کل موجود در ۴۳۰ واحد گاوداری و بیوگاز حاصل از آن پرداخته شده است و از نظر اجتماعی و تولید مشاغل و همچنین از نظر زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است . علی رغم پتانسیل خوب موجود برای تولید بیوگاز در شهر کرج با این حال توجه ویژه ای به این بخش نشده است . اهم علل عدم گسترش این فن آوری عبارتند از : نبودن مرجع و متصدی مشخص و واحد برای این نوع انرژی ، عدم مشارکت مردمی و عدم آموزش و آشنایی کافی در این زمینه می باشند