سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد
پرستو ابریشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد
یحیی زارع مهرجردی – دانشیار گروه صنایع، دانشگاه یزد

چکیده:

نظر به اهمیت انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مربوط به حوزه انرژی اهمیت بالایی دارد.امروزه رویکرد سیستمی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری توجه زیادی را به خود جلب کرده است.در این مقاله ابتدا با استفاده از نمودار علت و معلولی لزوم استفاده از انرژی تجدیدپذیر عنوان شده سپس با توجه به پتانسیل های موجود در ایران روش فتوولتاییک برای تولید برق به این دلیل که از روش هایی است که مستقیما انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند به عنوان روش جایگزین استفاده از سوخت فسیلی انتخاب شده و توجیه پذیری استفاده از این روش با توجه به هزینه ها و نیاز به انرژی بررسی شده است.