سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا عباسزاده – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
معصومه زینلی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت درحال تاثیرگذاری برزندگی بشریت است این تاثیر در کلیه وجوه اجتماعی از جمله اقتصاد دیده می شود دراقتصاد جدید که مبتنی برشبکه های کامپیوتری است محیط کسب و کار در حال تبدیل شدن به محیط دیجیتالی است گسترش اقتصاد دیجیتال فضای جهان را رقابتی کرده موجب شده موانع ورود به بازار برداشته شود و هرکس به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصادجهانی شود همچنین دیجیتالی شدن اقتصاد درا فزایش انعطاف پذیری خط تولید و رشد سریع نوآری و اختراعات موثر بودهاست امروزه تغییر اقتصاد منابع محور به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش محور به عنوان یک هدف مهم برای تمامی کشورها مطرح می باشد کشورها جهت دستیابی بهاین هدف اساسی سیاستهای مختلفی را تدوین کرده و به اجرا می گذارند دراین مقاله ضمن بررسی ویژگیهای اقتصاد دیجیتال و مطالعه چند کشور پیشرو دراین حوزه با اشاره ای به وضعیت اقتصادی ایران توسعه اقتصاد دیجیتال برای آن یک الزام معرفی گردیده است در پایان طی یک تحلیل SOWT نقاط ضعف قوت فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد دیجیتال درایران مورد بررسی قرارگرفته و استراتژی هایی جهت توسعه آن استخراج شده است.