سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مشکی حسن آباد – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

درطول تاریخ کتاب همواره به عنوان عامل محوری انتقال دانش و اندوخته های بشر شناخته شده است دردوران مدرن نیز علیرغم حضور و گسترش رسانه های الکترونیکی درنگاه برنامه ریزان فرهنگی و سازمان های بین المللی همچون یونسکو امار انتشار کتاب و میزان تمایل مردم به مطالعه درهرکشور ازمهمترین ملاکهای فرهنگی و توسعه قلمداد می شود علاوه براین پرکردن اوقات فراغت افراد جامعه بویژه قشرجوان و نوجوان برای هرنظام حکومتی ازحساسیت بالایی برخوردا راست زیرا اگراوقات فراغت را با برنامه ریزی های صحیح و حساب شده پرنکنیم چه بسا مفاسد و انحرافهای بسیار بخش قابل توجهی ازقشرتوانای جامعه را به ورطه سقوط می کشاند این موضوع با توجه به جوان بودن جمعیت کشور ما میتواند ضرورت بیشتری پیدا کند چرا که طبق بررسی های انجام شده افزون برنیمی از جوانان نمی توانند موضوعات موردعلاقه خود رادرکتابخانه های عمومی پیدا کنند و همچنین برنامه های رسمی آموزش درمدارس و مراکز آموزش عالی عدم توجه به مطالعات غیردرسی را نشان میدهد با توجه به مطالب ذکر شده دراین تحقیق میزان و نوع مطالعات غیردرسی دانشجویان و همچنین عوامل موثربرآن ها مورد بررسی قرار گرفته است.