سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

چکیده:

تولید یک گیاه دارویی زمانی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است که مقدارم تابولیت های ثانویه آن بحدمطلوب رسیده باشد ازطرفی با توجه به اینکه داشتن توجیه اقتصادی راندمان سوددهی یک فرایند تولیدی را اثبات می کند که میت وان قبل از شروع هرکاری باتوجه به اطلاعات موجود موفقیت آن را پیش بینی کرد فراهم بودن نهاده های اولیه به عنوان پیش نیاز شروع فعالیت تولیدی اقتصادی از اهم عوامل موفقیت درآن زمینه به شمار می رود دربخش گیاهان دارویی نیز انچه که بعد از همه عوامل تضمین کننده موفقیت از جنبه اقتصادی است بازار تقاضا می شود امروزه هند با تولید بیش از ۸۰ درصد نیاز جهانی موسیلاژ رتبه اول را به خود اختصاص داده است تاکنوندربسیاری از نقاط دنیا صنعت گیاهان دارویی بالاخص استخراج و فراوری موسیلاژ با توجه به گستردگی کارایی آ« درصنایعی از قبلی داروسازی آرایشی بهداشتی نساجی دفاعی نفت و حفاری پیشرفت خوبی کرده است جای آن دارد با استفاده از گسترش کشت گیاهان موسیلاژی و ایجاد امکانات استخراج محلی درصنعتی کردن تولید موسیلاژ درایران اقدامات لازم صورت گیرد.