سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

میر رستم اسدالله – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
رضا شکرگزار – کارشناس ارشد اقتصاد
حمیدرضا حیدری – کارشناس بیمه

چکیده:

در این مقاله ضمن توجه به تعاریف ارائه شده از انواع سرمایه گذاری خارجی و همچنین بررسی شیوه های اجرائی بعمل آمده در خصوص جذب آن، به معرفی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع بازدارنده آن اشاره نموده و با توجه به این فرض که جذب سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی و همچنین سطح اشتغال تاثیر گذار است، به بررسی مکانیزم برقراری این ارتباط و نحوه اثر هر یک از آنها در صنعت بیمه پرداخته ایم. بر این اساس و در جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و اثبات فرضیه، مساله را از سه دیدگاه اقتصاد خرد، کلان و اقتصاد نهاد گرائی مورد تحلیل قرار داده و با مروری بر تاریخچه موضوع و بررسی مطالعات صورت گرفته و همچنین بیان نقش دولت در سرمایه گذاری به بررسی پایه های ارتباطی بین کسب و کار و حجم سرمایه گذاری در این بخش اشاره و با نگاهی به چشم انداز صنعت بیمه و فضای بین المللی این صنعت، ریشه های ارتباط صنعت بیمه با مقوله سرمایه گذاری خارجی و جذب مشارکت شرکتهای خارجی در این صنعت را مورد بررسی قرار داده ایم. در پایان از آنجا که سرمایه گذاران بیشتر راغب به سرمایه گذاری در بخشهای زود بازده با توان بالقوه یم باشند، راهکارهای اجرائی در این خصوص پیشنهاد شده است.