سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – دانشگاه زنجان،دانشکده علوم انسانی،معاون آموزشی دانشکده،دکترای اق
لیلا کاظمی – دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی،دانشجو، کارشناسی ارشد جغرافیاوب

چکیده:

کشورهای در معرض خطرهای ناشی از حوادث طبیعی پس از وقوع یک حادثه بزرگ مانند زلزله با مسئله جبران خسارت های ناشی از آن روبرو هستند.همواره درایران دغدغه کیفیت در بخش ساختمان وجود داشته و پس از زلزله بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در میان روش های مختلف کاهش این سطح تقاضا برای جبران خسارت ها، بیمه زلزله اساسی ترین روش برای جبران خسارت های ناشی ازاین گونه حوادث و راهبردی معقول جهت کاهش بار مالی دولت ها محسوب می شود. بیمه زلزله، علاوه بر جبران خسارت های ناشی از زمین لرزه، عاملی موثر در جهت ساخت وساز صحیح و ایمن می باشد. بیمه با ارائه یک قرارداد، مسئولیت طرف های درگیر در صنعت ساخت وساز را مقرر و با ارائه بیمه کیفیت آن را تضمین می سازد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ضرورت بیمه زلزله درصنعت ساختمان و نقش آن در کاهش خسارت های ناشی از بروز حوادث طبیعی( زلزله) و استفاده از تجربیات کشورهای ژاپن و ترکیه و ارائه الگوی مناسب انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و جامعه پژوهش شامل الگوهای مناسب بیمه زلزله در کشورهای ایران، ترکیه و ژاپن بوده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای وبا استفاده از منابع موجود در سازمانهای مرتبط انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیمه زلزله در کشور ما برعکس کشورهای توسعه یافته برای مردم ناشناخته است که ناشی از عدم آگاهی از مزایای آن می باشد و با توجه به اینکه کشورمان برروی کمربند زلزله قراردارد تنها تعداد معدودی از ساختمانهای بخشهای مختلف دارای این نوع بیمه نامه است. که تقاضا برای این نوع بیمه نامه بیشتر بعد از وقوع حادثه افزایش می یابد حضوربیمه از یک سو موجب پرداخت خسارات ناشی اززلزله شده و از سوی دیگر با نظارت و تضمین کیفیت ساختمانها، آرامش خاطر رابه ساکنان این ساختمانها هدیه می کند در نهایت توسعه صنعت بیمه در صنعت ساختمان و تاثیر آن در جهت تضمین کیفیت مورد بررسی قرارگرفته است.