سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید کلیچ – کارشناسی ارشد کشاورزی
امیر کدخدایی – دانشجوی دکتری کشاورزی

چکیده:

چالشهای اشتغال و بحث کارآفرینی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز درکشور بشمار می آید و با توجه به میزان رشد جمعیت در سالیان گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد . پیامدهای این بحران ، گسترش فقر و افزایش دیگر آسیبهای اجتماعی از قبیل دزدی ، فحشا ، اعتیاد و امثال آن است که طبیعتاً ثبات و انسجام اجتماعی را به مخاطره می اندازند . بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، باتوجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن مدد گرفت . عوامل مرتبط با اشتغالزایی کشاورزی در کشور ر ا می توان ۱ به – نوع سیاستگذاری ها، فرهنگ سازی و اقدامات اجرایی دستگاههای دولتی ۲ اهمیت دادن به تحقیقات اصولی و کار بردی ۳ گذر از – – کشاورزی سنتی و دستیابی به کشاورزی صنعتی و ۴ فعال سازی بخش خصوصی تقسیم – کرد . در این بین نقش بخش خصوصی در ایجاد بستری مناسب جهت رشد و شکوفایی کشاورزی به عنوان یک صنعت و از همه مهمتر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی بسیار حائز اهمیت می باشد. تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری دراین بخش، توسط دولت و پشتیبانی لازم از نظر قانونی، اجتماعی و فیزیکی از سرمایه گذاریها از طریق ارائه خدمات رایگان، مشاوره فنی، اقتصادی و تشکیل مجتمع های تخصصی کشاورزی می تواند راهی بسوی شکوفای واقعی این صنعت در افزایش قابل توجه تولیدات، مدرنیزه کردن کشاورزی سنتی کشور، تولید علم و در نهایت بکارگیری نیروهای متخصص و رونق اقتصاد ملی در بخش کشاورزی عنوان نمود.