سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کردانی – کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان
عبدالحسین دلفی –
مسلم سروستانی –
علی کردانی –

چکیده:

کشور ایران دارای ۷/۲ میلیون هکتار اراضی آبی بوده و از این مقدار ۱/۳ میلیونهکتار تحت پوشش شبکه های مدرن و نیمه مدرن آبیاری و زهکشی و بقیه ۵/۹ میلیون هکتار به طریق سنتی آبیاری می گردد لذا احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی و ضرورت بهره گیری از مشارکتمردم در مراحل برنامه ریزی طراحی ساخت وبهره برداری و نگهداری کاملا محسوس می باشد شبکه آبیاری و زهکشی شش هزار هکتاری امیدیه توسعه هندیجان در شهرستان امیدیه و بخشهای تابعه جز آبخورزهره و از شمال به امیدیه از جنوب به هندیجان از شرق به رودخانه زهره و از غرب به راه آهن قدیمی شرکت نفت محدود می شود با توجه به وضعیت عمومی منطقه از نظر سیلابهای فصلی که همه ساله خسارتهای سنگینی به مردم وارد می نمود. سازمان آب و برق خوزستان را بر آن داشت که با اجرای طرح آبیاری و زهکشی احداث سد و سیلاب برضمن نگهداری از آب و آبیاری اراضی ۵۲۰۰۰ هکتاری منطقه از سیلابهای فصلی و طغیان رودخانه که همه ساله خسارتهای سنگینی به مردم وارد می نمود جلوگیری نمایدپیش بینی می گردد با بهره برداری کامل از این پروژه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۴۰۰۰ نفر از اهالی منطقه فراهم نموده و گامی موثر درجهت توسعه پایدار منطقه می باشد.