سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد کیانی – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

چکیده:

پسماند عبارت است از موادی که پس از استفاده از ماده اصلی به دست می آید و بطور مستقیم قابل استفاده نمی باشد بدیهی است که درصورتی که این موادمدیریت نشود می توانند به محیط زیست ا کولوژی و به تبع آن به سلامت انسان آسیب برساند آسیب به محیط زیست می تواند موجب عدم پایداری درطبیعت و نهاده های طبیعی بخش کشاورزی همچون آب و خاک و … گردند که این امر موجب می شود نسلهای آتی دچار بحرانی جدی در غذا سلامتی و … گردند درواقع با عدم تدبیردرعوامل موثر در پایداری محیط زیست فقر امری اجتناب ناپذیر خواهد بود بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخش ها دارای پسماندهای متعددی می باشد عدم مدیریت این پسماندها علاوه برمسائل ذکر شده پیامدهای دیگر را هم درپی خواهد داشت درحقیقت عدم مدیریت پسماندها بخش کشاورزی برزندگی روستائیان تاثیر شگرفی خواهد گذاشت از آنجا که زندگی قشر وسیعی از روستائیان وابسته به کشاورزی می باشد ضعیف شدن نهاده های طبیعی تبعات اقتصادی اجتماعی و حتی مهاجرت به شهرها برای روستائیان و درسطح کلان با افزایش توده مصرف کننده و تبع آن افزایش تقاضا واردات امری اجتناب ناپذیر خوائهد بود به همین منظور این تحقیق تلاش دارد که راهکاری جهت تدبیر دراین امر مهم ارایه شدهد جهت دستیابی به این هدف از روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از پایگاه های آنلاین آفلاین و منابع مکتوب استفاده شده است.