سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور خوشخویی – استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
پریوش امینی – دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده:

هدف مقاله حاضر مطالعه ضرورت و اهمیت تربیت عقلانی از دیدگاه اسلام بوده است. روش جمع آوری مطالب بهصورت کتابخانه ای (فیش برداری) و با اصل قرار دادن قرآن و احادیث و نظر صاحب نظران در رابطه با اینموضوع درصدد نشان دادن ضرورت تربیت عقلانی از دیدگاه اسلام است. نتایج بیانگر آن است که وجود انسانی،دارای جنبه های جسمانی، اجتماعی، روانی، اخلاقی و عقلانی، و تعامل و ارتباط فعال آنها با یکدیگر می باشد امانقش جنبه عقلانی در اثرگذاری و غنی سازی دیگر جنبه ها، برجسته و متمایز به نظر می رسد. به طور کلیعقلانیت، یکی از تمایزات برجسته انسان نسبت به دیگر موجودات است؛ به گونه ای که ارزیابی جایگاه انسان درقرآن، به میزان تکامل عقلی او بستگی دارد.