سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

بتول زارعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد-واحد شهر قدس

چکیده:

دولت های مردمی (دموکراتیک) باید درباره درستکاری، عملکرد اقتصادی، کارا و اثربخش و چگونگی مباشرت خودپاسخگو باشند و اطلاعات سودمندی را برای ارزیابی پاسخگویی و عملکرد خودشان در اختیار شهروندان، نمایندگان منتخب آنها و نهادهای نظارتی قرار دهند. بدین منظور چارچوب های نظری حسابداری به مثابه قانون اساسی باید این اهداف کلان گزارشگری را در نظر بگیرند. و موارد استفاده از گزارشگری مالی، نیازهای استفاده کنندگان و اهداف گزارشگری مالی را تبیین نمایند. لذا از انتهای قرن بیستم، حسابداری دولتی در جریان تحولاتی بنیادین قرار گرفته است و نهادهای ملی و بین المللی زیادی در مسیر این اصلاحات تأسیس شده اند. در این مقاله ضمن بیان مختصری از تاریخچه تحولات به ارائه نظرات پیرامون استانداردهای بین المللی حسابداری ولتیIPSAS) و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی GASB) خواهیم پرداخت.