مقاله ضرورت تاسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ضرورت تاسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان و ادبیات فارسی
مقاله برنامه درسی
مقاله بین رشته ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسین زاده غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون زبان و ادبیات فارسی از قدیم از سه جهت با علوم دیگر بخصوص علوم انسانی عجین بوده است: یکی از جهت تکوین، دیگر از جهت تفسیر و سوم از جهت کارکرد. در نتیجه در مطالعه متون ادبی گذشته استفاده از روشهای دانشهای دیگر نیز ضروری است.
تاکنون در این زمینه اقدامات متنوعی صورت گرفته که از جمله آنها تاسیس گرایشهای بین رشته ای است. بررسیها نشان می دهد این اقدامات اگرچه گامی رو به پیش بوده، در به کارگیری مفاهیم و روشها، دچار سطحی نگری است، و در تعریف رشته ها و درسها، به چگونگی رابطه شبکه ای مفاهیم و دروس، به خوبی توجه نشده است. بنابراین، سامان دهی این نوع مطالعات و برنامه ریزیها ضروریست و شکافی که در اثر تخصصی شدن بیش از حد علوم و پاره پاره شدن آنها پدید آمده است باید ترمیم شود.
تعریف برنامه ها و سرفصلهای درسی جدید بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات فارسی از راهکارهای بنیادی برای توسعه و اصلاح و ساماندهی این نوع مطالعات است؛ و اینکه این برنامه ها باید مربوط به کدام مقطع تحصیلی باشد، چه موضوعاتی را دربربگیرد و در بین نیازهای متعدد به کدامها اولویت بدهد، و سپس آنها را با چه ساختار و قالبی از قبیل رشته یا گرایش یا درس تعریف کند مسائلی است که در این مقاله مورد توجه و تامل قرار گرفته و چند پیشنهاد نیز ارائه شده است.