سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین مقصودی زند – مدیر عامل، شرکت کران سازه پاسارگاد
رضا میر محمدی – مدیر سیستمها، شرکت کران سازه پاسارگاد

چکیده:

آنچه از دیدگاه مهندسی ارزش در طرحهای عمرانی مورد توجه است، ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیتها به ویژه در جهت ایجاد منابع جدید، بالابردن کیفیت، کم کردن هزین هها و مدت اجرا به عنوان یکی از اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی می باشد. با پیچید هتر شدن پروژ ههای عمرانی و تخصصیتر شدن آنها به خصوص در زمینه صنعت دریایی،گردآوری صحیح اطلاعات و نیز تحلیل مناسب کارکرد های طرح به منظور آنالیز دقیق پروژه اهمیت بیشتری پیدا م یکند. ضرورت کمی کردن معیارهای مقایسه ، لحاظ نمودن تمامی ابعاد پروژه در تعیین شاخصهای ارزیابی و اثر آن بر صحت تصمیمهای مشاور، عمده مبحث این مقاله بوده و ارائه مقاله عملی موفق مهندسی ارزش بر اسکله های توسعه اول بندر امیرآباد با تعیین نیازها، انتظارات و خواست ههای ذینفعان طرح از جمله شناورهای ورودی به بندر و شناورهای خدماتی،مهر تاییدی بر این نظریه است.