سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نجفی ساروکلایی – عضو انجمن بتن و مدیرعامل شرکت توسعه کارنامک

چکیده:

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک سازمان است عامل موثر در بقای هر سازمان دانش دانایی، مهارت توانایی و نگرش خواستن نیروی انسانی در حال کار آن است مدیران و سازمانهای اجرایی می بایستی آموزش و بهسازی نیروی انسانی را با بهره گیری از اموزشهای نوین بگونه ای در دستور کار خود قرار دهند که سرمایه های انسانی موجود در سازمان بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر و مفید فعالیت هایشان را دامه داده و برکارایی خود بیفزایند بدیهی است در غیر این صورت فرار نیروی انسانی با تجربه و آموزش دیده در بستر سازمان شکل خواهد گرفت و نیروی انسانی به سمت سازمانهای رقیب حرکت خواهد نمود. این مقاله سعی خواهد نمود تا در راستای خواست و نظر صنعت به روش و مراحل انجام مهارت سازی نیروی انسانی توسط دانشگاهها دربخش شناسایی و چگونگی توانمندسازی نیروی انسانی بپردازد.