سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ارزو اذرم – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
محبوبه مدنی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
محمدعلی ضیا – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

افلاتوکسین ها Afs از جمله مهمترین مایکوتوکسین هایی هستند که به دلیل اثرات مختلف بیوشیمیایی و بیولوژیکی بیش از همه مورد توجه میباشند و توسط سویه های خاصی از قارچها تولیدمی شوند این ترکیبات علاوه بر سمیت ، باعث موتاژنز تراتوژنیک و ایجاد کننده مشکلات جنینی و کارسینوژن هستند این ترکیبات همچنین موجب کاهش توانایی تغذیه ای از کار افتاد سیستم ایمنی بدن و کاهش تاثیر واکسن ها و نهایتا مرگ می شوند افلاتوکسین ها صدبرابر بیشتر از پلی کلرینات بی فنل ها PCBs منجر به بروز سرطان میشوند در بین افلاتوکسین ها AFB1 بیشترین متابولیت ثانویه ای است که در غذاهای الوده وجود دارد به گونه ای که در گروه ۱ پرخطرترین مواد سرطان زا طبقه بندی شده اند تحقیقات اپیدمیولوژیک در برخی از کشورهای اسیایی و افریقایی وجود ارتباط مثبت بین مصرف جیره غذایی دارای افلاتوکسین ها و سرطان سلولهای کبدی و التهابهای حاد را نشان داده اند تشخیص و تعیین الودگی های افلاتوکسینی در تجارت جهانی غذا و نیز در مواد غذایی بوسیله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای اهمیت است.