مقاله ضرورت بررسی و تدوین الگوی کسب و کار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ضرورت بررسی و تدوین الگوی کسب و کار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
مقاله الگوی کسب وکار
مقاله ذی نفعان
مقاله کاربردها
مقاله ارزش
مقاله زنجیره ارزش
مقاله سناریو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاامینی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مهر بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، با ایجاد ارتباطی یکپارچه بین خودروها و دستگاه های کنارجاده ای باعث افزایش آگاهی رانندگان از محیط پیرامونی خویش و ارتقای کیفیت سفر می گردد. تجاری سازی موفق هر فناوری جدید و نوآور، نیازمند بررسی و درک درست ابعاد مختلف آن از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی است. شناسایی و تحلیل درست ذی نفعان، توام با درک پتانسیل اقتصادی آن در قالب الگوی کسب وکار، یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است. در این مقاله، پس از معرفی تجربیات جهانی در حوزه الگوی کسب وکار این سامانه، سناریوهای مختلف مطرح در این زمینه آورده می شود. به علاوه یک چارچوب کلی برای الگوی کسب وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ارائه و برای یک بخش از مشتریان این سامانه، یعنی رانندگان و سرنشینان خودرو به مثابه مصرف کننده نهایی، الگویی ابتدایی به عنوان نمونه پیشنهاد می گردد.