سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی بازیاری زاده – کارشناس پرستاری
آمنه راحتی – کارشناس علوم آزمایشگاهی

چکیده:

نوع نگرش و میزان باورمندی شهروندان به آموزشهای امدادی پیشگیرانه و منافع آن یکی از عوامل اصلی تعیین گر کیفیت مانایی و اثربخشی نتایج یادگیری خواهد بود فرهنگ سازی برای اموزشهای امدادی بمعنای تسهیل آموزش باوری شهروندان سرمایه گذاری موثری برای کیفیت افزایی فرایندهای اموزشی و ارتقا ایمنی و تقلیل آثار زیانبار سوانح بر سلامت شهروندان خواهد بود بازتعریف مفهوم فرهنگسازی موثر برای اموزشهای امدادی پیشگیرانه و توضیح چگونگی عملیاتی سازی آن از طریق به دست دادن چهارچوبی برای تحقق الگویی کارآمد مبتنی بر تجارب و درسهای آموخته شده از عملیاتهای امدادی زمین لرزه های دهه هشتاد شهرستان قشم هدف اصلی این مقاله میباشد.