سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – کارشنسا ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بو
حبیب الله حاجیوند – مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

چکیده:

علیرغم فعالیت های گسترده ای که درچند دهه اخیر در زمینه های حفاظت و حمایت از منابع طبیعی تجدید شونده و صیانت از بنیانهای بوم شناختی در سطح جهان صورت گرفته متاسفانه جهان امروز با معضلات زیست محیطی مهمی روبروست بیابان زایی بعد از تغییرات اقلیمی و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش جامعه جهانی در قرن حاضر محسوب می شود هدف مقاله حاضر که به روش مروری و از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تهیه شده است بررسی مفاهیم مرتبط با مقوله بیابان و بیابان زایی و مطالعه نتایج حاصل از برخی مطالعات در زمینه ارزیابی اثرات طرح های بیابان زدایی در کشور است در نهایت نیز بطور ویژه نگاهی به وضعیت پدیده بیابان زدایی و چهار دهه اقدامهای بیابان زدایی در استان بوشهر دارد نتایج نشان میدهد که طرحهای بیابان زدایی دارای اثرات زیست محیطی درزمینه بازسازی پوشش گیاهی بهره برداری از ابهای سطحی و زیرزمینی کنترل فرسایش بادی افزایش تولید بیولوژیک و تامین علفوه حفظ شرایط زیست محیط حفاظت از اراضی مسکونی کشاورزی و خطوط مواصلاتی و ایجاد زمینه مناسب در عرصه های منابع طبیعی جهت اجرای سایر فعالیت های اقتصادی است.