سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی قائمی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مریم دریانورد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

جامعه شناسی ادبیات که از آن به «جامعه شناسی در ادبیات» یا «جامعه شناسی کتاب» نیز تعبیر می شود، به بررسی متون ادبی از دیدگاه های جامعه شناختی می پردازد. « کتاب ادبیات آینه ی تمام نمای جامعه است وآنچه نویسنده و ادیب درآثار خود منعکس می کند چیزی جز واقعیت اجتماعی نیست . جامعه شناسی در ادبیات همان رابطه ی متقابل ادبیات وجامعه است . جامعه می تواند هدایتگر و کنترل کننده ی چار چوبموضوعات و مفاهیم ادبیات و انواع ادبی (مانند رمان و شعر نو ) باشد . و نیز آثار ادبی توانایی تأثیرگذاری چشم گیر وایجاد تحول در ابعاد مختلف اجتماعی را دارد. وهمچنین می توان از طریق بررسی جامعه شناختی یک اثر ادبی، تا حدودی به ابهامات اجتماعی دوره ی خلق اثر پی برد . با توجه به رابطه ی تنگاتنگ ادبیات و اجتماع، ادبیات این مزیت را می یابد که ابزاری جهت فرهنگ سازی و اعتلای حیات اجتماعی ما قرار گیرد و این بیانگرضرورت اهتمام به ایجاد گرایش «جامعه شناسی ادبیات» در دانشگاه ها می باشد.