سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بشیر حسینی – پژوهشکده سوانح طبیعی
فاطمه عیوضی سوداگر –

چکیده:

مدیریت بحران همانند دیگر سیستم های مدیریتی، نیازمند یکسری از امکانات و ملزومات متنوعی باشند، ولیکن نقش اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در این نوع مدیریت بسیار حیاتی تر از دیگر فاکتورها می باشد و همواره عدم وجود و یا نارسایی در آنها از جمله اشکالات و نواقص درمدیریت بحران بوده است. یکی از عمده ترین زیرساخت های توسعه، یکپارچگی و انسجام اطلاعاتی می باشد، که بدون آن تمامی امکانات وتوانمندی های موجود در مدیریت بحران به هدر می رود و عملیات موازی و تکراری را در بر داشته، بدون اینکه نتیجه قابل قبولی داشته باشد . این شکل عمل کردن تنها به ایجاد جزایر تکنولوژیک در مدیریت بحران کمک می کند. همچنین با در اختیار داشتن امکانات اطلاع رسانی مانند شبکه اینترنت، امکانات اطلاع رسانی جغرافیایی، نظام اطلاعات مدیریت و …، تنها صورت فناوری را کسب کرده ایم و از جوهره آن بی بهره هستیم ، بنابراین نیاز به ایجاد یک نظام منسجم و متحد در سازمان ها می باشد . این نظام منسجم در حوزه اطلا ع رسانی و فناوری اطلاعات، سیستم اطلاع رسانی است. از جمله موانع عمده برای سیاست گذاری در برنامه های مدیریت بحران، نبودن نظامی منسجم برای دست یافتن به اطلاعات لازم در مقیاس وسیع است، این نقصان سبب شده است که زیا نهای اقتصادی، دوباره کاری ها، هدر رفتن وقت و نیروی انسانی فراوانی را به دنبال آورد . در این مقاله نیز قصد دارد با ارائه دیدگاهی روشن نسبت به اهمیت، اهداف و ضرورت های طراحی و اجرای نظام جامع اطلاع رسانی مدیریت بحران در سطح سازمان های مسئول مدیریت بحران، جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد