سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره خبازیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
مسعود حکمت پناه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

در دنیای امروز که هر بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم میگذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمیتواند پاسخگوی مشکلات ما باشد. در شهرهای سنتی، بخش عمده ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت های تکراری و غیرمفید می شود. همچنین کاغذ بازی های پیشین نیز دیگر نمیتواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این رو سازمانهای مهم نظیر شهرداری که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روشهای پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک شوند. دنیاییکه در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه های انجام کار، برخوردها و ناراحتی های روانی، فساد اداری و دهها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چارهای اندیشید و بهترین راه حل ،ایجاد سازمان های الکترونیکی است که تمام جامعه را تحت تاثیر خود قرار م یدهد و باعث صرف هجویی در انرژی، وقت و توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری به تمامی شهروندان میگردد. این مقاله جهت شناخت مفاهیم شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک می باشد و به معرفی شهر و شهرداری قشم و ضرورت توجه به خدمات الکترونیکی ارائه شده در این سازمان پرداخته و پیشنهاداتی برای توسعه این نهاد خدمات رسان، ارائه کرده و با ارائه زیر ساختها و راهکارها، ضرورت ایجاد آن را در توسعه شهری و شهروندی جستجو مینماید.