سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بابازاده لهی – دانشجویکارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی چوبشناسی و صنایع چوب
زینب بابازاده لهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ضرورت ایجادبانک الکترونیکی اطلاعات مزارع ایران انجام گرفته است تا اطلاعات مقدماتی لازم را جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشاورزی دراختیار این عرصه قرار دهد عرصه فعالیت های کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی آبزیان ، صنایع تبدیلی و تکمیلی تنوع بسیارزیادی دارد از این رو با ایجاد یک اپراتور قوی الکترونیکی و صدور شناسنامه الکترونیکی مزارع کارت الکترونیکی بهجمع آوری دقیق آخرین داده های اطلاعات با کمک مالکان زارع و سازمانهای زیربط بخش کشاورزی پرداخت و با پردازش آنها امکانات مورد نیاز در زمینه های اجاید تعاونی های کشاورزی توزیع یارانه های کشاورزی بذر، سموم ، کود شیمیایی، خوراک دام و … بیمه بخش کشاورزی آموزش ترویج کاشت و داشت و برداشت حذف واسطه ها تنظیم و کنترل بازار محصولات کشاورزی دامپزشکی آب و خاک و .. را جهت پیشبرد اهدافکلان اقتصادی دراختیار عرصه کشاورزی قرار داد گرایش به سمت راهبرد توسعه اقتصاد کشاورزی و صادرات غیرنفتی تنها راه علاج اقتصاد بیمار متکی به نفت و آبادانی روستاهای کشور می باشد.