سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشدتوسعه،دانشگاه لرستان
مریم اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشدتوسعه،دانشگاه لرستان

چکیده:

امروزه در هزاره سوم که عصر دهکده جهانی است فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در تمامی عرصه هادارای نقش و کارایی فراوانی است.می توان جهانی شدن را وابستگی متقابل مردم دنیا به یکدیگر دانست که کارکرد فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در فشرده سازی زمان و مکان در این زمینه نقش اساسی دارد. فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان تبلور نواوری های ارتباطی و اطلاعاتی ،شامل تمام فناوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسانها با یکدیگر،انسانها با سیستمهای الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد.به عبارت دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات اساسا به معنای استفاده از ابزارهای اداره و مدیریت اطلاعات ،شامل مجموعه ای از وسایل،کاربری ها و خدماتی است که جهت تولید،ذخیره ،پردازش ،توزیع و تبادل اطلاعات به کار می رود.از طرفی محیط زیست یکی از چالشهای کنونی می باشد که مدیریت آن به ویژه مدیریت مشارکتی آن دغدغه بسیاری از دست اندر کاران می باشد. هدف این مقاله شناسایی امکان بهره مندی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در مدیریت مشارکتی محیط زیست میباشد ودر صورت امکان پذیری شیوه ها و چگونگی این بهره مندی مورد نظر می باشد.نتایج نشان میدهد که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) میتوان در اطلاع رسانی و اموزش همگانی افراد در جهت دست یابی به مشارکت در مدیریت محیط زیست که در واقع هدف این مقاله بررسی آن می باشد دست پیدا کرد.