سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگار میرزامحمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
ستاره مرادیان –
سیدعلی جوزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانشمال

چکیده:

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست یک ابزار مدیریتی استکه با ایجاد بستر سیستماتیک درراستای توسعه پایدار موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب و ارتقا سطح سلامت افراد و صیانت از محیط زیست می گردد باتوجه به اهمیت پارک درفضای شهری توسعه پایدار بدون توجه به جاذبه ایمنی و بهداشت دردستیابی به سطح قابل قبول ایمنی حفظ سلامتی HSE-MS فضای سبز امکان پذیر نمی باشد ضرورت ایجاد سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست از طریق HSE کارکنان و کاهش هزینه ها و بسترسازی مناسب جهت اخذ کلیه استانداردها مشهود است دراین مقاله پس از تعیین عوامل موثر درسامانه مدیریت مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی پارک ائل گلی تبریز به عنوان نمونه تحقیقاتی هدف تعیین اهمیت استقرار این سامانه درپارک ها از جمله شناسایی خطرات و جلوگیری از بروز حوادث و اثرات نامطلوب زیست محیطی می باشد.