سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم رسولی هشتلی – دانشجوی کارشناسی ارشد-مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، با
عرفانه عموئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد-مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، با
حسن امینی راد – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل

چکیده:

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به دلایلی از جمله رشد روزافزون جمعیت، توسعه صنایع، تغییرات آب و هوا و شرایط اقلیمی و هم چنین محدودیت منابع آبی در دسترس، با بحران آب مواجه می باشند. بنابراین افزودن منابع جدید و غیرمتعارف تامین آب جهت کاهش بهره برداری از منابع آب های موجود امری ضروری به نظر می رسد. یکی از این منابع غیرمتعارف آب، فاضلاب خانگی می باشد. بازیافت فاضلاب خانگی با توجه به اینکه حجم عظیمی از آن هم اکنون در محل تولید به وسیله چاه های جاذب بدون تصفیه دفع و یا با تصفیه نامناسب وارد محیط های پذیرنده می شود، یک قدام اساسی برای حراست از منابع آبی کشور به شمار می رود. آب خاکستری، فاضلاب خانگی ناشی از حمام، دستشویی، ظرفشویی، لباسشویی و آشپزخانه به جز فاضلاب توالت تعریف می شود. با جداسازی فاضلاب توالت از فاضلاب خانگی، میزان بار آلی،میکروارگانیزم های بیماریزا و مواد مغذی کاهش می یابد. بنابراین به تصفیه آسانتر وانرژی و هزینه مصرفی کمتر جهت تصفیه و استفاده مجدد از آن نیاز است. استفاده مجدد از آب خاکستری بعنوان یک منبع غیرمتعارف آب، علاوه بر کاهش استفاده از منابع آب موجود، فاضلاب تخلیه شده در محیط را نیز به میزان چشم گیری کاهش می دهد. امروزه درکشور های خشک و نیمه خشک مانند کشور های منا استفاده مجدد از آب خاکستری برای مصارف غیر شرب شهری، مصارف صنعتی، مصارف کشاورزی، مصارف آبزی پروری، مصارف محیط زیست و تفرج و تغذیه آب های زیرزمینی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بدیهی است که استفاده مجدد از آب خاکستری، تنها با مدیریت صحیح و حفظ استانداردهای زیست محیطی در مورد میزان تصفیه آن، نوع و نحوه مصرف آن میسر خواهد شد و در غیر این صورت می تواند منشا بسیاری از بیماری ها و معضلات زیست محیطی گردد. در این مطالعه تحقیقاتی، بحران آب درمنا، منابع آب خاکستری و مزایای استفاده مجدد از آن، تجارب استفاده از آب خاکستری در چندین کشور و ملاحظات زیست محیطی لازم جهت استفاده مجدد ازآن مورد بررسی قرار گرفته است.