سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم محمودگردی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق سعی شده تا به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشاورزی و توانمندسازی روستائیان و کشاورزان پرداخته شود. بررسی مهمترین کاربردها و ابزارهای ICT (آی سی تی)، در بخش کشاورزی حاکی از آن است که افزایش کمی و کیفی تولیدات این بخش تا حد زیادی متأثر از بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی است که با استفاده از شاخصهای ICT همچون؛ هواشناسی علمی و پیشرفته، اطلاعات دقیق از نوسانات قیمت نهاده ها، امکان سنجی و نیازسنجی بازارها، آموزش و ترویج مناسب و پیشرفته، می توان به این هدف دست یافت. پیشنهاد می شود در راستای تاثیرگذاری بیشتر ICT برای کمک به توسعه کشاورزی و روستایی از ابزارهایی همچون تلفن همراه و پست الکترونیکی، کیوسکهای روستایی، مراکز آی سی تی روستایی استفاده شود