سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کردانی – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
عبدالحسین دلفی –
مسلم سروستانی –
هوشنگ باقری –

چکیده:

مهمترین و اساسی ترین عامل تولید در کشاورزی ، آب می باشد . از آنجایی که کشور ما در منطقه کم باران و خشک قرار گرفته و استان خوزستان نیز در منطقه حاد این شرایط قرار دارد و خصوصا منطقه هندیجان از نظر آب و خاک دارای محدودیت هایی به مراتب شدید تر از سایر نقاط استان می باشد بنابراین روشهای آبیاری نوین با رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران می بایست مد نظر قرار گیرد این در حالی است که از نظر اراضی مستعد کشاورزی محدودیت در سطح استان وجود ندارد لذا توجه به توسعه شبکه های مدرن آبیاری بیش از پیش مورد اهمیت قرار مین منابع مالی جهت احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی Ĥ گرفته است . با توجه به محدودیت دولت در ت بنابراین راه حل توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در کشور را باید از طریق مشارکت سازمانهای تامین مالی نظیر بانکها و همچنین مشارکت سرمایه گ ذاران خصوصی و بهره برداران طرحها جستجو کرد . بدین منظور برای جلوگیری از اتلاف منابع آب و حداکثر کارایی و بهره وری، سازمان آب و برق خوزستان جلب مشارکت کشاورزان محدوده پروژه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانیR2 هندیجان را به وسعت خالص ۸۲۵۳ هکتار را در دستور کار قر ارداده و می توان احداث پروژه در منطقه را سر آغاز حرکت نو جهت رشد و شکوفایی منطقه قلمداد نمود بگونه ای که وضعیت فعلی اراضی با وضعیت اراضی قبل از اجرای پروژه قابل مقایسه نمی باشد . اجرای پروژه آبیاری و زهکشی ۲R هندیجان در بهبود وضعیت شوری اراضی و برداشت محصول ، افزایش ارزش افزوده اراضی و هم از نظر اشتغالزایی در منطقه اثرات بسیار چشمگیری داشته است و در کنار مشاغل محدود کنونی در این شهرستان، توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت و چشم انداز روشنی را برای آینده این منطقه ترسیم خواهد نمود