سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد داستانپور – رئیس موسسه آموزش عالی کرمان
علی مهرابی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر و مدرسموسسه آموزش عالی کرمان

چکیده:

برای دستیابی به یکالگوی صحیح تولید و مصرف، و بالا بردن کیفیتتولیدات، بایستی ابزارها و روشهای نوین را جایگزین روشهای وقتگیر، پر هزینه و با کارایی پایین گذشته و سنتی، نمود. سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) یکی از فناوری های جدید در حیطه اطلاعاتمکانی و هر آنچه که مرتبطبا زمین است، می باشد. امروزهGIS به طور مؤثری داده های مکانی و توصیفی مختلفرا بر اساساهدافکاربران، نگهداری، بازیابی، آنالیز و در نهایتکاربردی می کند. استفاده از این سیستم بطورکلی در ارتباط با منابع طبیعی و غیر طبیعی و بالاخصدر شناسایی مناطق معدنی جدید، مطالعات منابع آب، مسیریابی بهینه خطوط انتقال نیرو و بطور کلی ارائه خدمات در زمان بحران، بسیار راهگشا بوده و مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی خواهد شد